THI CÔNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI

THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH

Đơn giá: ……….. /m² xây dựng .Tính theo thời điểm hiện tại.

THI CÔNG XÂY DỰNG RIÊNG PHẦN NHÂN CÔNG

  Đơn giá: 950.000 đ – 1.200.000 đ /m² xây dựng

THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ CÔNG TRÌNH

Đơn giá: Từ 2.900.000 đồng/m² - 3.700.000/ m²  xây dựng .

THI CÔNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI CÔNG TRÌNH

Đơn giá: 4.800.000 đ – 5.600.000 đ /m² xây dựng .

0918.971.896